شماره پشتیبانی 02166913976

تجاری سازی ایده و اختراع

بسیاری از مردم تصور می کنند که داشتن یک ایده جدید یا یک تصویر کلی از محصولی جدید برای کسب سودی قابل توجه کافی است، اما باید دید که آیا این ایده خام قابلیت تجاری سازی و ورود به بازار را دارد. بررسی مراحل تجاری سازی  ایده شما را در تصمیم گیری یاری خواهد رساند. منظور از تجاری سازی، توسعه یک ایده‌ی جدید و تبدیل آن به محصولی قابل تولید و عرضه آن به بازار و مشتری است. اشتباه رایج میان مخترعان این است که آنها سعی می‌کنند اختراع خود را بفروشند بدون اینکه گام‌های لازم را برای حداقل بدست آوردن حفاظت قانونی و تبدیل مفهوم ابداعی به چیزی ملموس‌تر مثل ارائه تقاضانامه پتنت و تولید نمونه اولیه قبل از تجاری سازی آن، بردارند.
راهبردهای تجاری سازی و بازاریابی (در بازارهای فناوری) تا حد زیادی به نوع اختراع و زمینه فناوری که اختراع بدان مرتبط است بستگی دارد.هرچه  ایده شما به سرمایه اولیه کمتری نیاز داشته باشد، شانس بیشتری برای موفقیت دارد. تجاری سازی و بازاریابی اختراعات فرآیند پیچیده ای است. در یک بازار به شدت رقابتی، برای موفقیت نیازمند رویکرد و تخصص حرفه ای زیادی می باشد. بنابراین به مخترعان توصیه می شود تا آنجا که مقدور است هنگام ورود به این فرآیند، از مساعدت های کارشناسان حرفه ای بهره بجویند.