شماره پشتیبانی 02166913976

اختراعات و ایده

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید .

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد .منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

گروه مشاوران ندا (نخبگان، دانش بنیان، ایده و اختراع) افتخار دارد که با بررسی ایده ها و طرح های ارسالی شما عزیزان در قالب فرم های ارسالی پس از ارزیابی های لازم گروه مشاوران توانمند خود، مشاوره کامل و جامعی را در خصوص امور ثبت اختراع، پیدا کردن سرمایه گذار مناسب برای اختراعات دارای پتانسیل و سایر خدمات ارزنده مرتبط نیز به جامعه مبتکرین و مخترعین ارائه نموده و نقش خود را در راستای پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان ایفا کند.