شماره پشتیبانی 02166913976

دانش بنیان

گروه مشاوران ندا (نخبگان، دانش بنیان، ایده و اختراع)  به دلیل دارا بودن کارشناسانی خبره و با سابقه ارزیابی شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی مرجع تخصصی مشاوره در حوزه دریافت مجوز دانش بنیان می باشد. موضوع شرکتهای دانش بنیان و مباحث فناوری های نوین مورد توجه مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و تمامی نهادها بوده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولی بررسی و حمایت از اینگونه شرکت ها در کشورمان می باشد. برای استفاده از حمایت های دانش بنیان و امتیازات دانش بنیان و همچنین بهره مندی از جنبه تبلیغاتی این گواهینامه در برند سازی، شرکت ها و موسسات باید در چندین مرحله و در سطوح مختلف مورد ممیزی و ارزیابی قرار گیرند.
گروه مشاوران ندا ، با بکارگیری برترین کارشناسان معاونت علمی ریاست جمهوری در کارگزاری ها بوده و سابقه بررسی و ارزیابی بیش از چندین 1000 شرکت و یا موسسه متقاضی دانش بنیان در سابقه کاری را خود دارند.این مشاوران با توجه به تجربیات خود در بررسی انواع شرکت ها و موسسات کوچک و بزرگ در تهران و شهرستانها در حوزه های مختلف علمی نظیر نرم افزار، الکترونیک، مکانیک، مکاترونیک، هوافضا، اپتیک، گیاهان دارویی، داروهای شیمیایی، پلاسما، تجهیزات پزشکی، پلیمر، شیمی و کاتالیست، سرامیک، نانو، بیو تکنولوژی، کشاورزی و اصلاح نباتات، حوزه های مغز افزار(حوزه های علوم شناختی، تجاری سازی، مشاوره )، انیمیشن و بازی های رایانه ای و غیره ، می توانند به شرکت ها کمک کنند تا با آمادگی بیشتری در پروسه ممیزی و ارزیابی دانش بنیان قرار گیرند.